You are currently viewing Nowoczesna metoda rozwoju oprogramowania

Nowoczesna metoda rozwoju oprogramowania

Co to jest i czego dotyczy devops? Termin devops jest połączeniem dwóch angielskich słów – development (rozwój) oraz operations (operacje). Jest to zestaw praktyk, które łączą rozwój oprogramowania i operacji informatycznych, automatyzując procesy między programistami i zespołami IT, aby mogły budować, testować i udostępniać oprogramowanie szybciej i bardziej niezawodnie.

Współpraca rozwoju i operacji

devops

W ramach modelu devops zespoły ds. rozwoju i eksploatacji nie są już „zamulone”. Czasami te dwa zespoły są łączone w jeden zespół, w którym inżynierowie pracują w całym cyklu życia aplikacji, od projektowania i testowania po wdrożenie i operacje, i opracowują zakres umiejętności nie ograniczających się do jednej funkcji. W niektórych modelach devops zespoły ds. zapewniania jakości i bezpieczeństwa mogą być również bardziej zintegrowane z rozwojem i operacjami oraz w trakcie cyklu życia aplikacji. Kiedy bezpieczeństwo jest w centrum uwagi każdego zespołu devops, jest to czasami określane jako devsecops. Zespoły te wykorzystują praktyki do automatyzacji procesów, które w przeszłości były ręczne i powolne. Korzystają ze stosu technologii i narzędzi, które pomagają im szybko i niezawodnie obsługiwać i rozwijać aplikacje. Narzędzia te pomagają również inżynierom niezależnie wykonywać zadania (na przykład wdrażanie kodu lub infrastruktury udostępniania), które normalnie wymagałyby pomocy innych zespołów, a to dodatkowo zwiększa prędkość zespołu. 

Metoda rozwoju oprogramowania devops stanowi połączenie filozofii, praktyk i narzędzi kulturowych, które zwiększają zdolność organizacji do dostarczania aplikacji i usług z dużą prędkością: ewoluują i ulepszają produkty w szybszym tempie niż organizacje korzystające z tradycyjnego rozwoju oprogramowania i procesów zarządzania infrastrukturą. Ta szybkość pozwala organizacjom lepiej służyć swoim klientom i skuteczniej konkurować na rynku.