You are currently viewing Agencja pracy dla obcokrajowców

Agencja pracy dla obcokrajowców

Obcokrajowcy przybywający do Polski w poszukiwaniu pracy mogą zmierzyć się z kilkoma wyzwaniami. Przede wszystkim pojawia się bariera językowa. Truizmem jest powiedzenie, że jeżeli nie możemy się z kimś dogadać to czujemy dyskomfort. Zwłaszcza jeżeli mamy do załatwienia bardzo ważne sprawy urzędowe.

Pierwsze chwile Ukraińców w Polsce

agencja pracy dla ukraińcówPowyżej opisana sytuacja zmusza osoby przybywające z zagranicy do pracy w naszym kraju do konieczności współudziału osób pośredniczących w procesie zatrudnienia, znalezienia mieszkania i aklimatyzacji w Polsce. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Ukraińców w Polsce zaczęły się pojawiać wyspecjalizowane agencje pracy, których celem jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia, ale również pomoc w organizacji pierwszych tygodni i miesięcy życia w Polsce. Agencja pracy dla Ukraińców jest w stanie zapewnić szereg udogodnień, takich jak: kontakt z pracodawcą, pomoc pracodawcy w procesie zatrudnienia obcokrajowca, współudział w procesie uzyskania pozwoleń i legalizacja pobytu, która leży po stronie pracownika ukraińskiego. Do tego dochodzą kompleksowe usługi związane z pomocą znalezienia mieszkania, instruktaż poruszania się po mieście, organizacja transportu do pracy. Za każdym razem przedstawiciele Agencji Pracy będą współdziałać z prowadzonym w sposób transparentny, taki który będzie prowadził do pomocy konkretnej osobie. Dzięki temu, Ukraińcy przybywający do Polski będą czuli się w naszym kraju lepiej i szybciej przejdą przez proces aklimatyzacji, jednocześnie dając swojemu pracodawcy jakość, której on oczekuje.

Plusem jest fakt, że agencje pracy dla Ukraińców coraz częściej zatrudniają do pracy samych Ukraińców, którzy również mają doświadczenie z pierwszych chwil pobytu w Polsce. Poza wspólnym językiem i chęcią pomocy istnieje jeszcze dodatkowa nić porozumienia, która powstaje ze względu na posiadanie wspólnych doświadczeń.