You are currently viewing Sprawdzony sposób na rozliczenie zakupu od „prywaciarza”

Sprawdzony sposób na rozliczenie zakupu od „prywaciarza”

Przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą towarów i usług często dokonują zakupów na potrzeby prowadzenia swojej działalności nie tylko od innych firm, ale także od osób fizycznych. Jak zatem zaksięgować w KPiR towar nabyty od osoby fizycznej? Czy zakupiony na firmę samochód lub inny towar będziemy mogli odliczyć w rocznym zeznaniu PIT? W tym artykule krok po kroku omawiam jak prawidłowo zaksięgować towary zakupione od „prywaciarzy”.

Umowa kupna sprzedaży w księgach rachunkowych

sprawdzone biuro rachunkowe z BydgoszczyW księgach obrachunkowych przedsiębiorca ma obowiązek uwzględnić każde zdarzenie gospodarcze, podlegające opodatkowaniu, które w sposób bezpośredni wiąże się z prowadzoną działalnością. Mogą to być m. in. faktury pochodzące ze sprzedaży towarów i usług świadczonych przez przedsiębiorcę, rachunki za paliwo lub inne dokumenty potwierdzające np. zakup materiałów biurowych lub zakupionych usług zewnętrznych (rachunki za telefon, internet). Czasami jednak dochodzi do sytuacji, w której właściciel firmy kupuje jakąś rzecz od osoby prywatnej i chce zarejestrować ją na firmę. Przykładem może być np. samochód, który z uwagi na rocznik nie mógłby zostać objęty umową leasingową. W takiej sytuacji podstawą do poprawnego zapisu w księdze przychodów i rozchodów będzie umowa kupna- sprzedaży. Jeżeli chcielibyśmy mieć pewność, że taki zakup rozliczymy poprawnie, to warto zastanowić się nad zleceniem prowadzenia księgowości przez sprawdzone biuro rachunkowe z Bydgoszczy, za co przy jednej umowie zapłacimy maksymalnie do 100zł. Taki dokument musi zawierać: dane obydwu stron umowy, datę sporządzenia oraz faktycznej daty zakupu towaru, przedmiot transakcji oraz podpisy obydwu stron. Finalizując transakcję z osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien mieć na uwadze fakt, że nie będzie miał możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT, ponieważ charakter takiej umowy najprościej mówiąc uniemożliwia wystawienie dokumentu rozliczeniowego w taki sposób.

Jeżeli wartość transakcji na umowie przekroczy 1000 zł, to jako właściciel firmy zobowiązani będziemy do rozliczenia się z tzw. podatku od czynności cywilno- prawnych (PCC). Stawka takiego opodatkowania wynosi 2% wartości transakcji, a odpowiednią kwotę należy uiścić we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do 14 dni od daty zakupu. Dodatkowo, przedsiębiorca do swojego urzędu kieruje także formularz PCC- 3. Jeśli natomiast wartość zakupionych towarów na umowie nie przekroczy ustawowego 1000 zł, to takiego podatku nie trzeba będzie odprowadzać.