You are currently viewing Czym jest pozwolenie na transport odpadów?

Czym jest pozwolenie na transport odpadów?

 

Razem z moim synem Mirosławem odkupiliśmy firmę, która  zajmuje się wywożeniem odpadów z różnych dzielnic miasta. Firma, którą odkupiłem razem z moim synem Mirosławem ledwo dawała sobie radę, miała coraz mniej zleceń i groziło jej przez to bankructwo. Oboje z moim synem Mirosławem pochodzimy z dużego miasta gdzie również prowadzimy firmę zajmującą się oczyszczaniem miasta ze śmieci. Dlatego razem z moim synem Mirosławem chcieliśmy, żeby nasza działalność rozrosła się również na inne miasta.  

 

Dlaczego pozwolenie na transport odpadów i bdo są ważne?  

 

pozwolenie na transport odpadów a bdoW tego typu branży razem z moim synem Mirosławem działamy od piętnastu lat. Dlatego przepisy, jak również pozwolenia, które należy załatwić, żeby firma mogła działać w jak najbardziej legalny sposób nie jest nam obce. Razem z moim synem Mirosławem zaczęliśmy od czegoś takiego jak  pozwolenie na transport odpadów a bdo.  to drugie czyli skrót bdo to nic innego jak baza danych odpadowych, w naszym kraju baza ta weszła w życie dopiero od tego roku, a dokładnie od stycznia  2020 roku. Razem z moim synem Mirosławem pojechaliśmy najpierw do urzędów, żeby załatwić pozwolenie na transport odpadów a bdo. Pani przy okienku poinformowała mnie i mojego syna Mirosława, że jeżeli nasza firma wywozi odpady komunalne to jesteśmy zwolnieni z wpisu do bdo. Załatwiając kolejne dokumenty związane z pozwolenie na transport odpadów a bdo trafialiśmy do kolejnych pokoi i tak w jednym z nich okazało się, że nasza firma musi zostać wpisana do bdo, ponieważ z obowiązku wpisu do tej bazy zwolnieni są nie ci, którzy te odpady wywożą, a ci którzy odpady komunalne wytwarzają.

 

Niewątpliwie bardzo ważne przy prowadzeniu jakiejkolwiek firmy są pozwolenia. Prowadząc firmę zajmującą się wywozem odpadów komunalnych pozwolenie na transport tego rodzaju odpadów to naprawdę minimum.