You are currently viewing Czy niewidoczny podsłuch jest legalny?

Czy niewidoczny podsłuch jest legalny?

Chyba każdy był zainteresowany tym, co nasi bliscy robią na swoich telefonach – zwłaszcza, jeżeli zachowują się przy tym trochę podejrzanie. Pracodawcy często zastanawiają się, czy telefony służbowe na pewno są wykorzystywane przez pracowników tylko w celach służbowych. Pierwszą myślą w takich sytuacjach jest założenie podsłuchu. Nie jest to wcale tak trudne, jak mogłoby się wydawać. Jaki jednak stosunek do podsłuchów ma nasze prawo?

Niewidoczny podsłuch – legalny tylko w niektórych przypadkach

niewidoczny podsłuch na androidaPolska Konstytucja surowo reguluje kwestię podsłuchu bez wiedzy drugiej osoby. Według artykułów 265, 266 i 268 Kodeksu Karnego, zdobywanie informacji, do której nie jest się uprawionym poprzez podsłuch może grozić nawet pozbawieniem wolności na 2 lata. Zakaz ten dotyczy każdego obywatela Polski, który może odpowiadać przed sądem – niezależnie od tego, czy podsłuchiwana osoba to nasza najbliższa rodzina, małżonek, przyjaciel. Jeżeli chcemy mieć dostęp do tego, jak swój telefon użytkuje dana osoba, należy ją o tym wcześniej poinformować. Na przykład: jeżeli pracownik chce mieć pewność, że pracownik używa telefonu służbowego tylko w celach zawodowych, powinien go o tym wcześniej uprzedzić o zainstalowaniu monitoringu – najlepiej w formie pisemnej z prośbą o złożenie własnego podpisu na dokumencie. Będzie to wystarczające zabezpieczenie w przypadku pomówień o monitorowanie bez wiedzy drugiej osoby. Warto wiedzieć również, że podsłuchu stosować nie mogą także prywatni detektywi. Kto więc, poza policją, może monitorować czyiś telefon? Niewidoczny podsłuch na Androida lub inny system operacyjny bez zgody podsłuchiwanej osoby jest uzasadniony tylko w przypadku monitorowania działalności swoich dzieci w Internecie. Wynika to z tego, że osoba nieletnia nie jest wystarczająco dojrzała i doświadczona, by wiedzieć, co tak naprawdę robi w Internecie i jakie dane w nim udostępnia. Z racji tego, że obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest przede wszystkim zagwarantowanie podopiecznemu bezpieczeństwa, starania o jego zapewnienie obejmują także działalność w świecie wirtualnym.

Uszanowanie prywatności to niezwykle cenna rzecz. Pamiętajmy, że nic nie tłumaczy słuszności założenia podsłuchu – podejrzenia i przypuszczenia nie znaczą nic, jeżeli sprawa trafi do sądu, niezależnie od tego, jakie informacje pozyskaliśmy w całym procesie.