You are currently viewing Sposoby na wydajną klimatyzację w domu

Sposoby na wydajną klimatyzację w domu

Ludzie często mówią o zastosowaniu jakiejś formy regulacji temperatury w systemie klimatyzacji kanałowej z odwróconym cyklem. Jakie są więc różne formy regulacji temperatury klimatyzacji i jak one działają? Przyjrzymy się popularnym typom systemów kontroli temperatury klimatyzacji i ich działaniu poniżej. Podstawowy sterownik dostarczany z systemem klimatyzacji z odwróconym cyklem jest wyposażony w termostat odczytujący temperaturę klimatyzatorów. 

Praktyczne sposoby na wydajną klimatyzację

uniwersalna klimatyzacja domowa z lublinaZwykle ta temperatura jest odczytywana z samego sterownika lub częściej w skrzynce powietrza powrotnego jednostki, która znajduje się wewnątrz przestrzeni dachowej. Jeśli temperatura jest odczytywana wewnątrz skrzynki powietrza wywiewanego, czasami nie jest to dokładne odwzorowanie temperatury w pomieszczeniu. Samo pomieszczenie może być dość zimne, ale zanim powietrze zostanie ponownie skierowane do skrzynki powietrza powrotnego, mogło się znacznie nagrzać, co oznacza, że ​​klimatyzator będzie dalej pracował (np. Regulator w salonie jest ustawiony na 22 stopnie, ale gdy powietrze dociera do skrzynki powietrza powrotnego, które zostało ponownie podgrzane do 30 stopni, co z kolei powoduje, że klimatyzator nadal pracuje). W tej sytuacji uniwersalna klimatyzacja domowa z lublina będzie nadal działała, mimo że ludziom robi się zimno. Istnieją jednak dwie możliwości przeciwdziałania temu. Po pierwsze, zwiększenie temperatury elementów sterujących spowoduje szybsze wyłączenie urządzenia. Należy pamiętać, że temperatura ustawiona na sterowniku zwykle nie jest dokładna, zamiast tego działa jak skala (tzn. Jeśli ustawimy na 22 stopnie to niekoniecznie oznacza to, że pomieszczenie ostygnie do 22 stopni). Po drugie, niektórzy ludzie umieścili stały kanał w swoim korytarzu w pobliżu kratki powietrza powrotnego. Ta stała, jak sama nazwa wskazuje, jest zawsze włączona. Pozwala to na łatwy powrót klimatyzowanego powietrza z powrotem do skrzynki powietrza powrotnego urządzenia, co pomaga urządzeniu w wyłączeniu. 

W tym przypadku, gdybyśmy pracowali tylko w sypialniach, które znajdowały się daleko od powietrza powrotnego, powietrze z pomieszczeń nagrzewałoby się zbyt mocno, zanim wróci do powietrza powrotnego. Stała stała spowodowałaby jednak upuszczenie powietrza bezpośrednio z powrotem do kratki, co spowodowałoby wyłączenie urządzenia i ostatecznie pozwoliło zaoszczędzić pieniądze na kosztach eksploatacji.