You are currently viewing Zastosowanie przymusu bezpośredniego w szpitalach

Zastosowanie przymusu bezpośredniego w szpitalach

Czasami konieczny jest przymus bezpośredni zastosowany w stosunku do pacjenta, który jest agresywny, ma atak, nadpobudliwość ruchową czy problemy na tle psychicznym. Dzięki zastosowaniu pasów można zminimalizować ryzyko samookaleczenia lub próby zamachu na swoje życie. Dzięki nim można również ochronić personel medyczny oraz aparaturę medyczną.

Zasadność zastosowania pasów unieruchamiających

przydatne pasy unieruchamiające pacjentaPrzymus bezpośredni czasami jest konieczny w przypadku pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Stosowany jest, kiedy pacjent zagraża swojemu zdrowiu i życiu oraz osobom w jego otoczeniu. Przymus bezpośredni stosuje się jeśli pacjent niszczy przedmioty wokół siebie i uniemożliwia funkcjonowanie zakładu. Według ustawy przymus bezpośredni polega na przytrzymaniu chorego, przymusowego podania leków, unieruchomieniu czy izolacji. Podczas przytrzymania używana jest siła fizyczna, aby było ono efektywne. Przymusowe podawanie leków zachodzi wtedy, kiedy pacjent uniemożliwia działanie danego oddziału szpitalnego. Unieruchomienie odbywa się za pomocą specjalnych pasów. Przydatne pasy unieruchamiające pacjenta są niezwykle solidne i uniemożliwiają samodzielne oswobodzenie się pacjenta. Wnętrze wyłożone jest delikatnym materiałem, który uniemożliwia obtarcia naskórka. Podczas izolacji pacjent umieszczany jest w bezpiecznym, odosobnionym pomieszczeniu. Lekarz decyduje o zastosowaniu bezpośredniego przymusu względem pacjenta i musi cały czas nadzorować ten proces. Jeśli chodzi o unieruchomienie pacjenta za pomocą pasów, to czas ten standardowo wynosi 4 godziny, jednak może być przedłużony, jeśli lekarz uzna to za stosowne. Stosowanie pasów unieruchamiających pozwala na podawanie pacjentowi leków, chroni pacjenta przed zrobieniem sobie krzywdy oraz personelowi medycznemu. Dzięki pasom lekarze mogą w bezpieczny sposób poddawać pacjenta leczeniu za pomocą podawania leków. Każda placówka medyczna czy szpital musi posiadać na wyposażeniu pasy. Muszą być one łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji.

Pacjent podczas ataku może wyrządzić sobie krzywdę, zatem dla jego bezpieczeństwa stosowane są pasy unieruchamiające, które zakładane są na kostki, nadgarstki, klatkę piersiową oraz nogi. Pasy stosuje się również w przypadku pacjentów niepełnosprawnych, aby nie wypadali z łóżka. W takim przypadku mocuje się pasy na wysokości bioder.