You are currently viewing Czym są transformatory?

Czym są transformatory?

Transformatory są urządzeniami, których absolutnie nie może zabraknąć w żadnej sieci elektroenergetycznej. Umożliwiają dystrybucję energii elektrycznej na duże odległości, pozwalają ograniczyć jej zużycie, a także chronią nasze zdrowie i życie przed szkodliwymi skutkami porażenia prądem.

Najlepszy producent transformatorów

transformatory producentCzym właściwie jest transformator? Krótko mówiąc, jest to urządzenie, które pełni funkcję przekaźnika. Służy ono do przesyłania prądu przemiennego z jednego obwodu do drugiego drogą indukcji, zachowując przy tym pierwotną częstotliwość przekazywanej w ten sposób energii elektrycznej. W przeważającej większości przypadków zmianie ulega napięcie elektryczne prądu przesyłanego do obwodu wyjściowego. Wyjątkiem od tej reguły są transformatory separacyjne, w których napięcie pozostaje niezmienne. Wspomniana funkcja zmiany napięcia umożliwia nam na przykład rozdysponowanie energii przekazywanej liniami wysokiego napięcia do niskonapięciowych odbiorników właśnie za pomocą transformatorów. To jednak tylko jedno z wielu zastosowań tego typu urządzeń. Istnieje wiele rodzajów transformatorów, a każdy z nich znajduje inne zastosowanie i przeznaczony jest do pracy w ściśle określonych przez dyrektywy unijne warunkach. Stosuje się je między innymi do zasilania żarówek, dzwonków domowych, urządzeń spawalniczych, warsztatów, maszyn budowlanych itp. Urządzenia elektryczne muszą być absolutnie w pełni zgodne ze szczegółowymi regulacjami dotyczącymi ich konstrukcji, parametrów technicznych oraz zabezpieczeń. Ponieważ oficjalne dyrektywy unijne determinują normy, jakie powinny spełniać dopuszczone do użytku transformatory producent takiego sprzętu powinien posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty świadczące o tym, że oferowane przez niego produkty odpowiadają standardom europejskim. Producenci transformatorów często świadczą dodatkowe usługi związane z montażem sprzętu, a także konstruowaniem urządzeń o nietypowych parametrach zgodnych z indywidualnymi wymaganiami klienta na zamówienie.

Będąc osobą niezaznajomioną z tematem działania obwodów elektrycznych można napotkać trudności w określeniu, jakie konkretnie urządzenie jest nam potrzebne. Nawet jeśli komuś obce są kryteria, jakimi należy się kierować podczas wyboru odpowiedniego typu i parametrów zamawianego transformatora, producenci tego typu urządzeń z pewnością doradzą optymalne rozwiązanie i dobiorą model transformatora adekwatny do potrzeb klienta.