You are currently viewing Korzystamy z zalet kwalifikacji wstępnej

Korzystamy z zalet kwalifikacji wstępnej

Wiele osób zastanawia się nad podjęciem pracy w zawodzie kierowcy. W przypadku, kiedy zainteresowanie dotyczy kierowania autobusem albo samochodem ciężarowym, warto dowiedzieć się nieco dokładniej, jakie formalności będą niezbędne. Jednym z możliwych rozwiązań pozwalających na zdobycie takich uprawnień jest odbycie kwalifikacji wstępnej. Jak przebiega taka kwalifikacja i czy rzeczywiście warto zdecydować się na skorzystanie z takiej usługi? Jak wybrać dobrą firmę, w której ukończymy kwalifikację wstępną?

Zakres kwalifikacji wstępnej

kwalifikacja wstępna w katowicachDotychczasowe prawo dotyczące przewozu osób oraz rzeczy zostało zastąpione dyrektywą unijną. Wraz z jej zapisami, osoba kierująca autobusem lub ciężarówką, musi odbyć kurs kwalifikacji wstępnej. Główną zaletą tego rozwiązania jest fakt, iż uprawnienia nie są szczególne dla jednego państwa, ale i dla całej Unii Europejskiej, dzięki czemu kierowca może starać się o zatrudnienie na terenie całej wspólnoty. Po przeprowadzeniu kursu odbywa się również egzamin, a komisja egzaminacyjna jest wybierana przez Wojewodę. Jeżeli interesuje nas profesjonalnie realizowana kwalifikacja wstępna w katowicach znajdziemy takie oferty. Kierowca po ukończeniu kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacji wstępnej. Z takim zaświadczeniem, badaniami lekarskimi i psychologicznymi, może zgłosić się do wydziały komunikacji w celu uzyskania nowego prawa jazdy uzupełnionego o dodatkowe informacje oraz datę przejścia takiego kursu. Otrzymanie takich dokumentów umożliwi pracodawcy zatrudnienie kierowcy. Warto wiedzieć, że dolna granica wieku dla osoby chcącej prowadzić samochód ciężarowy jest wiek 18 lat, natomiast w przypadku kierowców autobusów to 21 lat.Warto więc znać te przedziały wiekowe.

Profesjonalnie prowadzony kurs kwalifikacji wstępnej w pełnym wymiarze, a także uzupełniająca kwalifikacja przyspieszona pozwalają na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności. Osoby kończące taki kurs powinny być gotowe do rozpoczęcia pracy, a jazda autobusem czy samochodem ciężarowym powinna być na tyle opanowana, aby były w stanie reagować na każdą sytuację. Konieczne w tym celu jest przyjazne podejście osób uczących zarówno teorii, jak i praktyki, co przekłada się na znacznie lepsze przyswajanie wiedzy przez kursantów.