You are currently viewing Blachy na obiekty mostowe i produkowane w stoczniach

Blachy na obiekty mostowe i produkowane w stoczniach

Środowisko wody morskiej jest bardzo agresywne, dla wielu rodzajów materiałów. Największym problemem jest agresja soli i związków zawartych w wodzie. Przemysł stoczniowy zmaga się z tym od lat i dlatego wykorzystują do budowy statków i mostów specjalne rodzaje materiałów stalowych, które są na to środowisko odporne.

Specjalne blachy 1.4462 do zastosowań stoczniowych

blacha 1.4462W stoczniach buduje się wielkie statki i okręty, które muszą spełniać szereg obostrzeń związanych z unormowaniem ich budowy. Najważniejsze z nich dotyczą rodzajów materiałów, z których mogą być budowane statki. Jako, że materiały te muszą być odporne na korozje w środowisku wodnym to zaleca się stosowanie takich materiałów jak blacha 1.4462, która spełnia ten wymóg. Używa się jej głównie w przemyśle stoczniowym, ale także do budowy mostów, na które też wpływa woda. Z blachy 1.4462 oprócz mostów buduje się także zbiorniki ciśnieniowe, w których znajduje się woda. Wysoka odporność na korozje zapewnia ich długotrwałą pracę, bez względu na warunki, w jakich będzie się znajdować, a o to właśnie chodzi w przypadku takich zbiorników. Tradycyjnie tego typu blachy sprzedaje się w formatach 1500×3000 mm o grubości w przedziale od jednego do dwunastu milimetrów. To już chyba tradycyjne wymiary, które przyjęły się nie tylko w przemyśle stoczniowym. Ze względu na jej wykorzystanie jest to dobra blacha do obróbki i do połączeń spawanych.

Odpowiedni dobór materiałów, które są odporne na warunki w jakich będą pracować to podstawa budownictwa i mechanizacji. Dobrym przykładem są blachy wykorzystywane w przemyśle morskim, w stoczniach i przy budowie mostów. Jako, że można przewidzieć warunki w jakich będą one pracowały, to da się dobrać odpowiedni materiał do tego rodzaju przedsięwzięć.