You are currently viewing Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

W obecnych czasach ciężko żyć bez kredytów i wszelkich zadłużeń, ponieważ koszty życia rosną nieproporcjonalnie szybko do poziomu wynagrodzeń. U niektórych osób zadłużenie jest tak wysokie, że nie są w stanie go spłacić.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

upadłość konsumencka prawoKażdy z nas może nabywać dowolne dobra i usługi oraz korzystać z przeróżnych praw. Jednak bycie konsumentem, to także szereg obowiązków takich jak spłata zobowiązań zaciągniętych w bankach. Większość osób spłaca je w terminie, ale nie brakuje też osób, które z różnych przyczyn nie są w stanie ich spłacać. Jeżeli taki stan ma miejsce przynajmniej przez trzy miesiące, to można ogłosić upadłość konsumencka prawo w takiej sytuacji nakazuje złożenie stosownego wniosku w sądzie. Można je samodzielnie sporządzić albo zlecić to zadanie odpowiedniej kancelarii. Tego typu sprawy mogą się toczyć tygodniami lub nawet miesiącami, a w tym czasie o sposobie regulowania należności decyduje sąd. Także on może zadecydować o ewentualnym umorzeniu części lub nawet całości zadłużenia, ale jest to kwestia indywidualna. Do złożonego wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające osiągane zarobki, stan majątku czy ewentualne sprzęty domowe. Sąd decyduje o tym, w jaki sposób będą zaspokajane żądania wierzycieli. Może nakazać oddanie mieszkania, samochodu czy wartościowych urządzeń domowym na poczet spłaty zadłużenia. Równie dobrze może zarządzić licytacje majątku konsumenta. Osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką musi się bezwzględnie poddać tym nakazom.

Prawo daje możliwość każdej indywidualnej osobie złożyć wniosek do sadu o upadłość konsumencką w dowolnym momencie. Jednakże konieczne jest udowodnienie, że utratą płynności finansowej i ciężka sytuacja ma miejsce od trzech miesięcy.